uwv-corona-arbeidsmarktHet klantcontact vakgebied spreidt zich uit over een groot aantal branches en sectoren; van overheid en zorg, tot reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen, e-commerce, traditionele retail, automotive, nutsbedrijven en financiële dienstverlening. Daarmee zien customer service professionals ook hoe verschillend het effect van de uitbraak van het Covid-19 virus is op de klantcontact afdelingen binnen de diverse sectoren. In de ene sector valt het werk stil, maar in andere sectoren is het juist druk en is er veel vraag naar personeel. Het UWV heeft een inventarisatie gemaakt van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt door middel van een overzicht van acute personeelstekorten en personeelsoverschotten.

Hiermee probeert het UWV inzicht te bieden in de plotseling veranderde arbeidsmarkt en hoopt hiermee aanknopingspunten te bieden voor werkzoekenden, werkgevers en arbeidsmarktprofessionals. Het UWV heeft de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis op een rij gezet.

Het overzicht brengt in beeld:

  • In welke sectoren sprake is van acute personeelstekorten/grote drukte
  • In welke sectoren mensen vanwege de maatregelen niet of veel minder kunnen werken
  • Welke platforms er zijn die verbindingen leggen tussen de huidige tekort- en overschotsectoren

uwv-klantcontactbranche

Zoals te verwachten, vermeldt het overzicht in klantcontact signalen van grote drukte te ontvangen bij bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken, reisbureaus, het UWV zelf en het Rode Kruis. Ook wordt vermeld dat veel medewerkers in klantcontact nu vanuit huis werken en dat dit op deze schaal nieuw is voor de branche. "Een groot deel van de klantcontactcentra" heeft juist tijdelijk minder werk. Het UWV maakt niet specifiek welke klantcontactcentra het betreft.

In deze inventarisatie vermeldt het UWV ook welke platforms verbindingen leggen tussen de huidige tekort- en overschot-sectoren. Zo kunnen zorgprofessionals zich melden via extrahandenvoordezorg.nl. Het UWV helpt hierbij al in een aantal regio’s. Vanuit de branche en sociale partners in het beroepsgoederenvervoer is ook een mobiliteitsplatform gestart. Opvallend is dat bij het UWV vergelijkbare initiatieven in de klantcontactbranche (nog?) niet bekend zijn.

De volledige inventarisatie van het UWV is te vinden via deze link.