De gemeente Amsterdam loopt voorop met voorbereidingen op het gebruik van kunstmatige intelligentie. Amsterdam maakt daarom werk van het risico dat kleeft aan het gebruik van A.I.. De gemeente vraagt voortaan van bedrijven die in Amsterdam gevestigd zijn of die naar Amsterdam komen, wat hun beleid is op het gebied van kunstmatige intelligentie. In het streven naar veilige kunstmatige intelligentie, wil de stad zelf het goede voorbeeld ­geven. In een register komen de eigen toepassingen van kunstmatige intelligentie én die van partners. Ook wordt kritischer gekeken naar de eigen algoritmes.

amsterdam-klachtenprocesZo wordt er onderzocht of vooroordelen verborgen zitten in de algoritmes van de gemeente Amsterdam. Dat bleek inderdaad het geval bij de verwerking van klachten. Iedereen die een melding doet bij Amsterdam.nl wordt beoordeeld door een algoritme. Het woord ‘klacht’ in de communicatie, geeft in de verwerking meer urgentie aan het bericht, dan het woord ‘teringzooi’. Het woord ‘klacht’ wordt vaker gebruikt in Amsterdam Zuid en het woord ‘teringzooi’ wordt vaker gebruikt in Amsterdam Noord. Zo zouden klachten uit Zuid meer zwaarte in het A.I. algoritme krijgen dan klachten uit Noord en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Bron: het artikel “Afspraken over algoritmes: Big Brother willen we hier niet” uit het Parool