callcenter-overheid

RTL Nieuws publiceerde eind juni een exclusief artikel dat medewerkers van niet expliciet genoemde callcenters, privégegevens zouden doorspelen aan criminelen, die de informatie vervolgens gebruiken voor het plegen van WhatsAppfraude. Het gaat dan om data van met name vijftigplussers zoals lijsten met namen, geboortedata, adresgegevens, telefoonnummers en soms ook de bank van de persoon in kwestie. Deze lijsten worden weer aangevuld met informatie over de kinderen, zoals hun naam, profielfoto en socialmediaprofielen. Hoe meer informatie over het potentiële slachtoffer aanwezig is, hoe meer waard de data is. Informatie over slachtoffers wordt voor bedragen tussen de 25 cent en 2 euro per slachtoffer verhandeld.

Waar RTL Nieuws stelt: “in de digitale onderwereld lijken de gegevens voor een groot deel te komen uit callcenters die energiecontracten verkopen”, was het artikel blijkbaar toch reden voor SP-Kamerlid Van Raak om de volgende kamervragen te stellen: “Zijn er gevallen bekend dat op deze manier informatie is verkregen van callcenters van overheidsinstanties, zoals de Belastingtelefoon, het UWV en DUO?".

Daarop laat staatssecretaris Knops weten dat de BelastingTelefoon, het UWV en DUO melden dat er geen gevallen bekend zijn dat op deze manier informatie is verkregen via callcenters van deze overheidsinstanties.

Tevens vroeg Van Raak naar de externe inhuur bij de betreffende overheidsdiensten. Bij de BelastingTelefoon is dit zo'n 55 procent. Van de callcentermedewerkers bij het UWV is ongeveer de helft extern en bij DUO gaat het om zo'n twintig procent.

Bron: het artikel “Knops: geen handel in privédata bij callcenters BelastingTelefoon, UWV en DUO” op Security.nl